09/07/2013 Modernizacja wodociągu DN 600 mm Radzionków – Bobrowniki (od ulicy Mirtowej w Piekarach Śląskich do ulicy 27-go Stycznia w Dobieszowicach) – dostawa rur oraz kształtek PE

1. Ogłoszenie o zamówieniu.
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
3. Pytania wykonawców i odpowiedzi (1)
4. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej