Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej jako "RODO"), GPW Inżynieria sp. z o.o. w Piekarach Śląskich jako administrator danych informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GPW Inżynieria sp. z o.o., ul. Rozalki 1, 41-948 Piekary Śląskie (dalej jako "Administrator").
  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z administratorem za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia.
  4. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj.: w celu prawidłowej realizacji umowy zawartej z Administratorem, wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. w odniesieniu do rozliczeń i płatności) oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym w szczególności dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa lub obrony praw Administratora, sprawdzania rzetelności kontrahenta, oferowania swoich usług, jak również przekazywania danych w ramach grupy kapitałowej m.in. do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
  6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  7. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek ich przekazywania na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na zlecenie Administratora, na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora (np. usługi księgowe).
  8. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jak również poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  9. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana a także później tj. przez okres, jaki wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy i okres, w czasie którego Administrator może dochodzić roszczeń lub bronić praw wynikających z zawartej umowy.