Jesteśmy Spółką należącą do grupy kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19.

Zgodnie z zapisami Aktu Założycielskiego Spółka powstała w celu wspomagania podstawowej działalności Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, w zakresie inwestycji i remontów.

Niezależnie od powyższego stale rozwijamy swoje możliwości w zakresie realizacji zadań na zewnętrznym rynku usług wodociągowych i kanalizacyjnych. Świadczy o tym stale wzrastająca ilość podmiotów powierzających nam wykonanie napraw i konserwacji pomp oraz rozbudowy związanej z nimi infrastruktury, a także usług ogólnobudowlanych.

Siedziba oraz zakład główny znajdują się w Piekarach Śląskich przy ul. Rozalki 1 gdzie uprzednio funkcjonował „Oddział Remontowo Budowlany” Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

Naszymi atutami są:

  • doskonale wyszkolona kadra pracowników,
  • szerokie zaplecze techniczne umożliwiające sprawne wykonywanie wysoko specjalistycznych zadań,
  • nowoczesna stacja pomiaru wydajności pomp.