W ramach realizowanych usług wykonujemy między innymi:

 • serwis pomp produkcji WILO i GRUNDFOS,
 • serwis i naprawa zespołów pompowych produkcji krajowej i zagranicznej,
 • badanie zespołów pompowych na specjalistycznym stanowisku testowo - pomiarowym o dużej wydajności,
 • rozruchy urządzeń i doradztwo techniczne,
 • serwis urządzeń mechanicznych oczyszczalni ścieków /mieszadła, szczotki itp./
 • produkcja kołnierzy, kompensatorów oraz elementów rurociągów o średnicy do 2000 mm,
 • obróbka stali nierdzewnej i kwasoodpornej,
 • serwis i remonty silników,
 • przezwajanie silników,
 • instalacje elektryczne, wewnętrzne oraz zewnętrzne,
 • wykonawstwo elementów konstrukcyjnych, elementy rurociągów oraz wszelkie prace spawalnicze,
 • remonty pomp i innych urządzeń gospodarki wodno-ściekowej, w tym również remonty silników elektrycznych napędzających te urządzenia,
 • budowa oraz remonty infrastruktury przesyłowej ( sieci wodociągowe i kanalizacyjne),
 • prace ogólnobudowlane (dachy, elewacje, wnętrza itp.).

Ponadto realizujemy roboty inżynieryjne w technologiach:

 • relining ( metoda bezwykopowa),
 • renowacja rurociągów metodą wykładziny cementowej.

Serdecznie zapraszamy do współpracy