Zakończono modernizację stacji pomiaru wydajności pomp

Mamy przyjemność poinformować, iż dbając o najwyższą, jakość naszych usług zakończyliśmy modernizację stacji pomiaru wydajności pomp. Uroczystego uruchomienia zmodernizowanej stacji dokonano w dniu 21 lutego br.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście reprezentujący podmioty branży wodnej i wodociągowej. Jako gospodarz zakładu gości powitał Pan Antoni Kuriata Prezes Zarządu GPW RB Sp. z o.o. W słowie skierowanym do zaproszonych Przedsiębiorców Pan Prezes Kuriata zachęcał między innymi do korzystania usług zakładu oraz zawiązania współpracy handlowej.
W imieniu Właściciela zakładu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., głos zabrał Pan Andrzej Wójcik – Członek Zarządu, który powitał zebranych, a oceniając wykonaną modernizację stacji pomiarowej podkreślił jej nowoczesność oraz szerokie spektrum nowych możliwości.
W dalszej części spotkania do zebranych zwrócił się Pan dr Marian Strączyński właściciel Firmy „MAST”, z Bełchatowa, która zaprojektowała i wdrożyła urządzenia oraz oprogramowanie pomiarowe.

Modernizacja obejmowała między innymi:

  • instalację systemu pomiarów sterujących umożliwiających w pełni automatyczne przeprowadzanie prób pompowych agregatów głębinowych,
  • zintegrowanie z systemem informacyjnym wspomagającym prowadzenie eksploatacji ujęć głębinowych,
  • połączenie z bazą danych pomp wraz z parametrami technicznymi podawanymi przez producentów, co umożliwia porównanie z wynikiem aktualnie przeprowadzanej próby,
  • całkowite zautomatyzowanie procesu przebiegu próby wraz z weryfikacją przydatności i wynikiem próby.