Rada Nadzorcza Spółki GPW Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich zawiadamia o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. technicznych.

Radz Nadzorcza GPW Inżynieria Sp. z o. o. z siedzibą w Piekarach Śląskich zawiadamia o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu GPW Inzynierii Sp. z o. o.