Rodzaj ogłoszenia:REGULAMIN
Nr sprawy09/08/2017
Nazwa zakładu:GPW INŻYNIERIA Sp. z o.o. Piekary Śląskie
Tytuł postępowania:LEASING FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO
Tryb postępowania:PRZETARG NIEOGRANICZONY
Do pobrania: - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
- SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
- 28.08.2017 - Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
- 05.09.2017 - Odpowiedzi na pytania
- 05.09.2017 - Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ
- 19.09.2017 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Imię i nazwisko oraz nr tel. osoby przesyłającej dokumenty:Aleksandra Czapla; Tel. 32 288 30 01 w. 36